Volte číslo #2

Naši kandidáti

Bc. Miroslav Petr

42 let, místostarosta, projektant

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Rozumné využití zřejmě posledních finančních zdrojů, které navyšují příjmy v rozpočtu města ze skládky na katastru našeho města. Nadále podporovat rozvoj sportu, společenského života a sociální problematiku.
Hlavním tématem následujícího období bude zajištění finančních prostředků na vybudování obchvatové komunikace, které zmírní frekvenci nákladní dopravy v obytných zónách města

Ing. Pavel König

35 let, učitel na SŠ, jednatel společnosti

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Celý program našeho sdružení, protože chci město, které se bude rozvíjet a naplno využije své možnosti. Musíme jasně definovat své investiční priority, které budou odrážet potřeby občanů města a realizovat své záměry efektivně a hospodárně. Chci, aby se všechny generace ve městě cítily dobře a žilo se nám tu kvalitně.

Michal Blažek

47 let, starosta

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Chtěl bych se podílet na plnění našeho nového volebního programu a nadále podporovat všechny již započaté aktivity, včetně investičních akcí.

Ludmila Klichová

53 let, vedoucí školní jídelny

Co bych chtěla podpořit v příštím volebním období: Podporuji vybudování nového zdravotního střediska a zajištění lékařské péče nejen pro občany našeho města. Zasadím se o navýšení počtu laviček.

Mgr. Pavla Kozelková

33 let, vedoucí lékárny

Co bych chtěla podpořit v příštím volebním období: Chtěla bych i nadále pokračovat v práci pro město a SRPDŠ, ráda bych našla využití pro opuštěné budovy v našem městě, v městském parku bych vytvořila asfaltový ovál, například pro jízdu na kolečkových bruslích a koloběžkách.

Mgr. Zdeněk Žanda

44 let, ředitel ZŠ a MŠ

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Chtěl bych hlavně podporovat rozvoj školství, sportu, kulturních a volnočasových aktivit v našem městě.

Josef Kadlec

37 let, obsluha CNC strojů

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Zejména výstavbu nové hasičské zbrojnice a zdravotního střediska, opravu místních komunikací, spravedlivou a transparentní správu městských financí.

Mgr. Miroslava Chudíková

66 let, důchodkyně

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Větší zapojení občanů města do rozhodování o věcech veřejných, snadnější život seniorů.

Michaela Dobešová

48 let, zdravotní sestra

Co bych chtěla podpořit v příštím volebním období: Svou práci v zastupitelstvu bych ráda zaměřila vzhledem ke své profesi na sociální služby a projekty na podporu pomoci v různých krizových situacích. Jako město máme co dohánět v rámci bezbariérovosti.

Miroslav Petřek

42 let, výrobní konstruktér

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Podporovat program našeho sdružení. Podporovat Dny města aktivní účastí na této akci. Aktivně se účastnit veřejných schůzi zastupitelstva. Podporovat sportovní vyžití občanů města, hlavně pořádáním dlouhodobé soutěže – Ligy amatérů v kuželkách.

Marie Rábová

58 let, dělnice

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Ráda bych posílila mezigenerační vztahy v našem městě. Podporuji výstavbu nového zdravotního střediska.

Jarmila Kocourková

45 let, správkyně sportovišť

Co bych chtěla podpořit v příštím volebním období: Vše, co je dobré pro rozvoj našeho města.

Oldřich Vaněk

41 let, dělník, Horní Benešov

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Chci, aby se naše město rozvíjelo správným směrem. Proto podporuji všechny aktivity našeho sdružení.

Josef Kocourek

38 let, OSVČ

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Poněvadž bydlím v Luhách, chtěl bych se zasadit o rekonstrukci dětského hřiště v Luhách. Zvýšit počet laviček pro oddech umístěných po celé délce Luhů. Také se věnovat komunikacím - v Luhách na tzv. malé straně vybudovat retardéry, ať malou stranu mohou beze strachu využívat děti na kolech a místní, co v této části bydlí. Dále pak nájezd pro kočárky z Luhů přes silnici č. 11, případně umístění zpomalujících semaforů rychlosti v problémových lokalitách.

Jiří Slepička

30 let, technik metrologie

Co bych chtěl podpořit v příštím volebním období: Každopádně bych chtěl podpořit stávající trend realizace veškerých smysluplných projektů, výstavbu nových objektů a obecně zvelebení našeho města, proto jsem na kandidátce VIZE 2022.

Volte číslo #2