Volte číslo #2

Volební program

Těšíme se na Vaše náměty nejen k volebnímu programu. Své připomínky můžete našim kandidátům sdělit osobně, nebo pomocí kontaktního e-mailu.

Podporujeme:

 • Realizace investic do technické infrastruktury a bytového fondu.
 • Řešení obchvatu města a bezpečnosti na silnicích.
 • Přípravu dalšího území pro výstavbu rodinných domů.
 • Společenský a kulturní život města, jeho občanů a spolků.
 • Sbor dobrovolných hasičů.
 • Větší zodpovědnost volených zástupců města.
 • Školství.
 • Udržení přijatelné ceny za stočné a sběr odpadu.

Programové body

 • Připravíme další území pro výstavbu rodinných domů.
 • Postavíme novou smuteční síň a kolumbárium.
 • Opravíme točnu autobusového nádraží, včetně přístupů.
 • Postavíme novou hasičskou zbrojnici.
 • Postavíme nové bezbariérové zdravotní středisko.
 • Postavíme in-line dráhu v městském parku.
 • Vybudujeme další parkovací místa u bytových domů na ulici Nerudova.
 • Vyřešíme bezbariérový přístup z Luhů k zastávkám na silnici č. 11.
 • Připravíme bytovou koncepci města.
 • Budeme podporovat rozvoj městské společnosti Služby města Horní Benešov s.r.o.
 • Budeme nadále rozvíjet spolupráci s firmami v katastru města.
 • Nadále budeme podporovat sportovní aktivity v obci s cílem dobré reprezentace města nejen v regionu.
 • Nadále budeme podporovat organizaci slavností města, vánoční trhy ad.
 • Dokončíme opravu budov v areálu školy a zajistíme jejich využití.
 • Budeme pokračovat ve finanční podpoře školních aktivit pro žáky.
 • Každý rok vyčleníme prostředky z poplatků za ukládání odpadu na obnovu bytového fondu.
 • Připravíme bytovou koncepci města se zaměřením na mladé rodiny a seniory.
 • Nadále se budeme snažit o udržení zdravotnických služeb pro občany města a okolí s cílem jejich rozšíření.
 • Zrekonstruujeme dům poklidného stáří na Husitské ulici.
 • Podpoříme celoživotní vzdělávání občanů a speciální programy pro seniory.
 • Nadále budeme podporovat sociální služby v našem městě.
 • Nebudeme podporovat podnikání se sociálním bydlení.
 • Budeme prosazovat nízkou míru zadluženosti, vyrovnaný rozpočet, fondy na horší časy.
 • Bezbariérová radnice – vybudujeme výtah v budově městského úřadu.
 • Podpoříme projekt mobilní Radnice pro osoby v tíživé situaci.
 • Zavedeme „rozklikávací“ rozpočet.
 • Podpoříme neustálé zlepšování služeb městského úřadu (např. zavedením ISO 9001, CAF apod.).
Volte číslo #2